ALGEMENE PARTY-VOORWAARDEN:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop en levering van toegangsbewijzen en het bijwonen van een Whispering Secret evenement, waarbij de firma met beperkte aansprakelijkheid Whispering Secret partij is.
 2. Onze gasten behoren ouder te zijn dan 22 jaar.
 3. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Whispering Secret. Deze toegangsbewijzen mogen niet doorverkocht worden aan derden.
 4. Bij eventuele betaling aan de inkom, is de ticketprijs minimaal 10% duurder dan in de voorverkoop.
 5. Om een juiste sfeer te creëren op de evenementen van Whispering Secret is de balans en de verhouding van mannen/ vrouwen ongeveer in evenwicht. Er moet dus een bepaalde vorm van relatie zijn bij een stel! Single mannen worden niet toegelaten! Single vrouwen hierintegen hebben wel toegang!
 6. De gasten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Whispering Secret, en/of de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden.
 7. Het betreden van de lokatie waar de evenementen van Whispering Secret plaatsvinden en het bijwonen van de party, geschiedt door de gasten voor geheel eigen risico, in die zin dat Whispering Secret geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade onstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts-, of andere lichamelijke stoornissen.
 8. Whispering Secret is niet aansprakelijk voor de kosten en de schade welke onstaan aan de gasten en/of goederen, als deze direkt of indirekt gevolg van handelen of nalaten van haarzelf, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of inverband met de uitvoeringen van werkzaamheden.
 9. De organisatie is tevens niet aansprakelijk voor de schade die wordt aangebracht aan de goederen en/of inboedel van de exploitant die onstaat, als deze direkt of indirekt door handelen of nalaten van de gast. Deze kosten zijn in z’n geheel voor rekening van de gast die de schade heeft veroorzaakt!
 10. Het is verboden mobiele telefoons met cam, foto-, film-, en andere opname apparatuur mee te nemen naar de area en de aanleunende ruimtes.
 11. Whispering Secret heeft als organisatie een huis fotograaf aangewezen die beperkte foto’s mag maken om een sfeer-impressie van het evenement weer te kunnen geven. Indien men wenst niet gefotografeerd te worden kan men dit aan de betreffende fotograaf kenbaar makken. Wij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de privacy van onze gasten!
 12. Foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie doeleinden!
 13. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 14. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan. Aan degene die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder restitutie van het toegangsgeld.
 15. Er zijn geen lockers aanwezig tijdens de evenementen van Whispering Secret.
 16. Dress to Impress… stijlvol en chique en heb respect naar elkaar!!

ANNULERINGS REGELS:

 1. Een vóór reservering betekent niet automatisch toegang tot het evenement!
 2. Evenmin de daaraan gekoppelde betaling behoeft niet definitief te zijn!
 3. Betalingen dienen conform te geschieden volgens de door Whispering Secret aangegeven boekings-formulieren.
 4. De betalings-opdracht dient men binnen de gestelde termijn te voldoen op het betreffende rekeningnummer.
 5. Uw reservering wordt pas definitief nadat u van Whispering Secret een accreditatie heeft ontvangen met het daarbij behorende puzzelstuk. Dit puzzelstuk (1 per persoon) is het entreeticket en vormt de sleutel die toegang geeft tot het feest.
 6. Bij eventuele annulering door de gast zelf worden geen entree-gelden gerestitueerd maar blijft een tegoed staan van 50% voor een van de volgende evenementen van Whispering Secret.
 7. Het niet bijwonen, of niet tijdig verschijnen op een evenement geeft geen recht op restitutie van de entree-gelden, evenemin in de vorm van een tegoed bon!
 8. Annuleren kan alleen; indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij uw eigen verzekeringsagent! Restitutie van entree-gelden volgt dan ook uitsluitend via uw eigen verzekering/ tussenpersoon waarbij de organisatie Whispering Secret géén partij is!
 9. U ontvangt een annulerings-bevestiging met het daarbij behorend tegoed van 50% voor een vervolg evenement van Whispering Secret.
 10. Het tegoed is maximaal 1 jaar geldig na datum van het geannuleerde evenement. Daarna vervalt het tegoed.
 11. Bij annulering door Whispering Secret ontvangt men entree-gelden retour minus de reserveringskosten.
 12. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan de organisatie Whispering Secret.
 13. Overname van tickets, cq het doorverkopen van tickets is NIET toegestaan! Indien bij controle zou blijken dat de persoon(en) cq gasten niet overeenkomen met de betreffende namenlijst kunnen deze geweigerd worden aan de entree en is er geen restitutie van entree-gelden mogelijk!
 14. Informeer naar de eventuele mogelijkheden!
 15. Bij hotelarrangementen staat de hotel component los van de entree-tickets, bij annulering vanuit de klant dient men voorzien te zijn van een annulerings verzekering. Whispering Secret zelf is slechts een bemiddelaar in deze. Restitutie vanuit de organisatie Whispering Secret is dus niet mogelijk. Voor een annulerings verzekering verwijzen wij naar uw verzekeringsagent/ maatschappij.
 16. Belangrijk: Gasten die geheel zelfstandig als partij een reis en/of verblijf boeken adviseren wij ten alle tijden een annuleringsverzekering af te sluiten! Whispering Secret is niet verantwoordelijk voor de reis-/verblijfskosten indien het evenement verplaatst of gecanceld moet worden wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken. !! > TIP: Neem altijd vooraf notie van de algemene voorwaarden van de aanbieder die de verblijfsaccomodatie of reis ter beschikking stelt of hierin bemiddeld. Het kan zó zijn dat bij annulering géén gelden worden gerestitueerd!
 17. Whispering Secret behoudt zich het recht voor wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken het evenement te verplaatsen en hotel, begin- en/of eindtijden van een party te wijzigen. Bij verplaatsing van het evenement zal deze bijtijds aangegeven worden op de diverse social media netwerken die tot de organisator ter beschikking staan. Verplaatsing van het evenement geeft geen recht op restitutie.
 18. Bij een annulering door Whispering Secret zal de gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs worden gerestitueerd in een door Whispering Secret gehanteerde vastgesteld termijn.
 19. Termijn wordt bepaald door Whispering Secret die het evenement organiseert en is niet beïnvloedbaar door berichtgeving van andere partijen die met het evenement betrokken zijn/waren.